Türkmenistanyň Türkiyde oturma rusady; +90 534 717 34 80 Türkmenistan vatandaşlary ýurdumyzda genelde okuwyn daşyndan turizim maksatly başuryarlar. Gysga wagytly ikamet rusadyna buşurup 7 sahypalyk formy alarlar ve islenen dokumentlary tayyarlap randeva gider.

4 sany surat
pasport asly ve kopyasy
Kira kontrakty yada notre tasdikli(oturyan yerin barada maglumat)
Karyt adaky makbuzy( bergi galyan öyine yatyryan pulyn)
Harçlar( bergi nomeri vergi dairesinden yatyrylar)
Yabanjylar üçin saglyk sigorta yada genel saglyk sigorta (özel)SGK

Türkmenistanyň Türkiyde oturma rusady

Bir yanıt yazın