yabancılara özel sağlık raporu veren hastaneler


yabancılara özel sağlık raporu veren hastaneler Yabancılara özel sağlık raporu veren hastaneler İstanbul’da bulunmaktadır. Her ilçede bulunan Devlet Hastanesi yabancılara sağlık raporu vermemektedir. Türkiye’de oturma izni almakisteyen yabancı ülke vatandaşlarına göç idaresi bazen tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu getirmeniz gerekmeketdir diyebilmeketdir. Yabancılar ise bu sağlıksaporlarını T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Hastanelerinden almak zorundadır.  Tam teşekküllü […]

0Shares

SHORT-TERM RESIDENCE PERMIT DOCUMENTS PARTNERS IN TURKEY


SHORT-TERM RESIDENCE PERMIT DOCUMENTS PARTNERS IN TURKEY Residence Permit Application Form (must be signed by the foreigner and/or his/her legal representative)– Passport or original and photocopy of passport substitute document (pages containing identityinformation and the page containing photo and processed pages)– Four (4) pcs photos (must have been taken within the last 6 months, against […]

0Shares

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОЖИВАНИЕ


ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОЖИВАНИЕ Форма заявления на получение разрешения на проживание (должна быть подписана иностранным гражданином и/или его законным представителем) Оригинал и копия паспорта или документа, его заменяющего (копии с наличием страниц,содержащих сведения о личности, фотографию и любые отметки)Четыре (4) фотографии (фотографии должны быть биометрическими и выполненными набелом фоне, в течение последних […]

0Shares

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА HES


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА HES В рамках профилактических мер, принятых в борьбе с пандемией COVİD-19, для входа в служебные здания Областного Управления Миграционной Службы требуется персональный код HES, мы настоятельно просим вас получить персональный код HES перед тем, как вы отправитесь в Областное Управление Миграционной Службы в день собеседования.  https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/) (Для получения дополнительной информации https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/)

0Shares

İnsani ikamet izni dilekçe örneği


İnsani İkamet Nedir? İnsani ikamet izni dilekçe örneği, İnsani ikamet izni başvuru formu, İnsani ikamet izni UZATMA, insani ikamet nedir?, insani ikamet nasıl alınır?, insani ikamet izni kimlere verilir?, insani ikamet izni başvurusu nereye yapılır?, insani ikamet izni başvurusu nasıl yapılır?, insani ikamet şartları, insani ikamet kimlere verilir?, insani ikamet alma, insani ikamete nasıl başvurulur, yabancılara insani ikamet, kaçak olanlara […]

0Shares

Oturma İzni İçin Sigorta Fiyatları


Oturma İzni İçin Sigorta Fiyatları 18 – 25 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 143 ₺ 26 – 30 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 185 ₺ 31 – 35 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 200 ₺ 36 – 40 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 200 ₺ 41 – 50 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 300 ₺ 51 – 60 (yaş) yabancı […]

0Shares

Öğrenciye Türkiye’de Çalışma İzni


Öğrenciye Türkiye’de Çalışma İzni Öğrenciyim çalışma iznine başvurmak istiyorum. Nasıl bir prosedür izlemeliyim? Öğrencilerin çalışma izinleri ile ilgili başvuru Sizi işe alacak işveren tarafından ÇSGB otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır.

0Shares

Kısa dönem İkamet İzni ne kadar süre için verilir?


Kısa dönem İkamet İzni ne kadar süre için verilir? Kısa dönem İkamet İzni ne kadar süre için verilir Kısa dönem ikamet izni Türkiye’de, En fazla 5 yıl için verilir. Turizm amaçlı 5 yıla kadar ikamet izni uzatma yapılabilir. Ancak 2020 yılında turizm amaçlı ikamet izni 1 yıl olacağı söylenmektedir. Turizm amaçlı ikamt izni uzatmalar yapılamayabilir.

0Shares

Türkiye’de Öğreciler Çalışma İzni İçin Nereye Başvurabilir?


Türkiye’de Öğreciler Çalışma İzni İçin Nereye Başvurabilir? 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun getirdiği yeniliklerden biride kırk birinci madde ile öğrencilere çalışma hakkı verilmesidir. İlgi madde ile Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Yabancı Öğrenciye Çalışma İzni Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için […]

0Shares
bitkiler hakkında bilgilerreklam