ikamet izni çeşitleri nelerdir ?

Ocak 26, 2018

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer alan ikamet izni çeşitleri nelerdir?

a) Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilen “Kısa Dönem İkamet İzni

b) Her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilen “Aile İkamet İzni

c) Öğrenim sürelerine göre verilen “Öğrenci İkamet İzni

ç) Süre sınırı olmaksızın verilen “Uzun Dönem İkamet İzni

d) Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilen “İnsani İkamet İzni

e) Başlangıçta otuz gün süreli olarak verilen ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek şekilde her defasında en fazla altı aylık sürelerle uzatılabilen “İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

kaynak: http://www.goc.gov.tr/files/files/YABANCILAR(1)(1).pdf