Türkmenistanlylara Türkiyde oturma rusady başursy

Türkmenistanlylaryn Turkiyede vize wagty geçmanka ikamet rugsady buşurma haklary bardyr. 30 günlük vize wagty dolmaka gysga wagytly ikamet rusady başurup oturma rugsadyny alyp bilerler.

Türkmenistan vatandaşlary ýurdumyzda genelde okuwyn daşyndan turizim maksatly başuryarlar. Gysga wagytly ikamet rusadyna buşurup 7 sahypalyk formy alarlar ve islenen dokumentlary tayyarlap randeva gider.
Türkiyede vizesiz gaçak yagdayda bolan Türkmenistanly watandaşlar giriş çykyş bilen ikamet rusadyny alarlar.
Türkmenistanlylaryn ikamet başurma dokumentlary.

Oturma izini formu
4 sany surat
pasport asly ve kopyasy
Kira kontrakty yada notre tasdikli(oturyan yerin barada maglumat)
Karyt adaky makbuzy( bergi galyan öyine yatyryan pulyn)
Harçlar( bergi nomeri vergi dairesinden yatyrylar)
Yabanjylar üçin saglyk sigorta yada genel saglyk sigorta (özel)SGK

Türkmenistanlylara Türkiyde oturma rusady başursy

Türkmenistanlylara Türkiyde oturma rusady başursy” üzerine 3 düşünce

Bir yanıt yazın