Yabancıların Türkiye’de ikamet izni alabilmeleri için belirli kural ve kaideleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ülkemizde oturma izni alarak ikamet etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları bazı kriterleri karşılamak zorundadır. Kimlere ikamet izni verileceği Resmi Gazetede yayımlanarak kanun hükmünü almıştır. İkamet izni değerlendiren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu kapsamda kanunlara bakarak kişilerin oturma izni alıp alamayacağına karar verir. Bazı durumlarda onaylar bazı durumlarda ise kanuna sadık kalmak kaydı ile olumsuz değerlendirebilir.

Türkiye’de İkamet İzni Alabilecek Yabancılar

Türkiye'de İkamet İzni Alabilecek Yabancılar
 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • Turizm amaçlı kalacaklar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler
 • Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir.
 • Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.
 • Birinci fıkranın (i) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.
Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni Kimlere Verilir?

Bir cevap yazın