Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni Kimlere Verilir?

Yabancıların Türkiye’de ikamet izni alabilmeleri için belirli kural ve kaideleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ülkemizde oturma izni alarak ikamet etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları bazı kriterleri karşılamak zorundadır. Kimlere ikamet izni verileceği Resmi Gazetede yayımlanarak kanun hükmünü almıştır. İkamet izni değerlendiren