Türkiye’de oturma izni başvurusu yapanlara çeşitli sebeplerle red evabı gelebilmektedir. Meselen 32. Maddeye göre oturma izni olumsuz değerlendirildi diye bir mesajla karşılaştınız bunun hangi maddeleri kapsadığını size yazacağız. 32. maddeye göre ikamet izni red olanlar neler yapabilir? Bu maddeden ikamet izni olumsuz olanların itiraz ve dilekçe hakları varmıdır? Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre 32. maddenin içeriği şu şekildedir;

32. Madde Oturma İzni Neden Reddedilir?

Kısa dönemikamet izinlerinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

32. Madde Oturma İzni Neden Reddedilir?
  • 31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek
  • 7 nci madde kapsamına girmemek
  • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
  • İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak
  • Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek
32. Madde İkamet İzni Olumsuz Değerlendirildi

Bir yanıt yazın