Türkiye’de turizm amaçlı ikamet izni başvuru

Turizm amaçlı Türkiye’de kalmak isteyen kişilere ikamet izni başvuru işlemlerini yapmaktayız. Türkiye’de turizm amaçlı kalmak isteyen yabancılara ikamet randevusu ve bütün evrakları hazırlanmaktadır.

Turizm amaçlı ikamet izni almak için gerekli evraklar

İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Dört (4) adet fotoğraf  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge  Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi 5 / 17 o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası

Turizm amaçlı ikamet izni

Bir yanıt yazın