Evi olana ikamet izni

Şubat 23, 2019

Ev alanların oturma izni

Türkiye’de taşınmaz mal alarak ikamet izni alacak yabancı ülke vatandaşlarının aşağıdaki evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

Taşınmaz malı olanlara Türkiye’de ikamet izni

İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Dört (4) adet fotoğraf  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge 2 / 17 o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası