Ev alanların oturma izni

Türkiye’de taşınmaz mal alarak ikamet izni alacak yabancı ülke vatandaşlarının aşağıdaki evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

Taşınmaz malı olanlara Türkiye’de ikamet izni

İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Dört (4) adet fotoğraf  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge 2 / 17 o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası

Evi olana ikamet izni

Bir yanıt yazın