Turizm amaçlı e ikamet uzatma nasıl yapılır

Turizm amaçlı Türkiye’de ikamet izni alan yabancılar oturma izni sürelerinin bitmesine atmış gün kala e ikamet üzerinden online uzatma işlemini yapmaları gerekmektedir. Kimlik bitiş süresinden sonra uzatma işlemi yapılmaz.

Turizm amaçlı ikamet izni uzatma için gerekli evraklar

İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı  İki (2) adet fotoğraf  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  İdarenin talebi halinde, seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge  On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Turizm amaçlı e ikamet uzatma

Bir yanıt yazın