Tedavi amaçlı ikamet izni nasıl alınır

Çeşitli hastalıklar sebebi ile Türkiye’de tedavi amaçlı kalmak isteyen yabancı ülke vatandaşları için ikamet izni başvurusu yapılmaktadır. İkamet izni başvurusu için istenen evraklar aşağıda verilmiştir.

Hastalık sebebi ile ikamet izni almak için evraklar

İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Dört (4) adet fotoğraf  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  Tedavi göreceği kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alacağı, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedavisine başlanıldığına dair belge  Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası o Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Tedavi amaçlı oturma izni alma

Bir yanıt yazın