Türk vatandaşları Rusya’da oturma izni başvuru yapabilirler mi? Bilindiği üzere Türk vatandaşları vizesiz bir şekilde Rusya Federasyonuna giriş yapmaktadır. Rusya Federasyonunda oturma izni almak için bazı kural ve kaideler bulunmaktadır. Türk vatandaşlarının Rusya’da ikamet izni almaları için bilgiler vereceğiz. Rusya Federasyonu St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. Elektronik vize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Rusya Dışişleri Bakanlığı’na ait http://electronic-visa.kdmid.ru web-sitesinde dolduracağı başvuru formuna istinaden planlanan seyahatten en az 4 takvim günü öncesinde, bilgisayar dosyası şeklinde dijital fotoğraf eklenmek sureti ile ücretsiz olarak verilmekte, elektronik vizenin düzenlenmesi için başka bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır

Türkler Rusya’da kaç gün kalabilir?

Türk vatandaşları Rusya’ya vize başvurusu yapmadan giriş yapabilirler ve 30 gün (1 ay) Rusya’da kalabilirler. Rusya Federasyonu’na seyahat edecek hususî ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförlerimiz için her 180 günde 90 günü aşmamak şartıyla 30 günlük süreyle vize muafiyeti uygulaması 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.

Rusya'da Türklere Oturma İzni

Rusya’da ikamet izni alma

  • Geçerli diplomatik pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 90 (doksan) gün süresince Rusya Federasyonu’nun topraklarına vizesiz olarak giriş ve çıkış yapabilecek, bulunabilecek ve transit geçebileceklerdir.
  • Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine görevli olarak atanan geçerli diplomatik pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geçerli diplomatik pasaport sahibi olan aile mensupları, Rusya Federasyonu topraklarına vizesiz olarak girebilecek ve bulunabileceklerdir.
    Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri nezdinde diplomatik pasaport sahibi olan görevliler ile geçerli diplomatik pasaport sahibi olan aile mensupları, Rusya Federasyonu’ndan geçici çıkışlarda, diplomatik veya konsüler kart bulundurmak sureti ile vizesiz olarak giriş-çıkış yapabileceklerdir.
  • Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine görevli olarak giden geçerli hizmet pasaportu sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geçerli hizmet pasaportu sahibi olan aile mensupları, akreditasyonları süresince Rusya Federasyonu topraklarına vizesiz olarak girebileceklerdir.
  • Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine görevli olarak atanan geçerli hususi pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geçerli hususi pasaport sahibi olan aile mensupları, akreditasyonları süresince Rusya Federasyonu topraklarına vizesiz olarak girebileceklerdir.
  • Rusya Federasyonu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine kısa dönem görevlerine atanan ve diğer amaçlarla Rusya Federasyonu’na gelen geçerli hizmet ve hususi pasaportu hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, vize almakla yükümlüdürler.
  • Rusya Federasyonu’nda geçici ikamet izni veya ikamet izni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, her tip pasaport ile Rusya Federasyonu’na vizesiz olarak girebilecek, çıkabilecek ve bulunabileceklerdir.
  • Turistik, özel ile çalışma ve eğitim dahil olmak üzere ticari ve diğer amaçlarla gelen, geçerli umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca verilen vizeler ile Rusya Federasyonu topraklarına girebileceklerdir.

Rusya’da oturma izni için Rusya vizesi nereden alınır?

Rusya vizesinin alınması için Vize Merkezine müracaat etmeniz önerilmektedir.

Antalya Vize Merkezi’nin adresi: Yeşilbahçe mah. Portakal Çiçeği bulvarı, No 48/А, Muratpaşa/ANTALYA, İnternet adresi  russia-visacentre.com/en/visa/turkey/russia

е-mail: info.rutr@russia-visacentre.com., telefon: +9 (0212) 2496848, mesai saatleri: hafta içi 9.00-17.00, öğle molası – 12.00-13.00

Vize merkezimizin amaçları: vize işlem sürecini hızlandırmak, basvuru sahipleri için en konforlu ortamı saglamak, Rusya Federasyonu’na ziyaret ve ikamet kurallarınının daha net anlaşılmasını saglamak, basvuru belgelerinin degelendirmesini yaparken siz basvuru sahiplerinin kendilerini daha iyi ifade etmesine yardımcı olmaktır.

Yabancı ülke vatandaşlarına vize verilmesi veya reddi konusunda son karar merkezi Rusya Konsolosluk kurumlarıdır.

Bireysel basvuru sahiplerinin vize başvurularını direk olarak Rusya Federasyonu Konsolosluklarına yapma hakları vardır. Bu işlem için sitemizden randevu alınması gereklidir http://antalya.kdmid.ru/queue/.

 Başvuru öncesi işlemlerde dolandırıcılıkların engellenmesi adına yalnızca başvuru sistemine bilgileri kayıt edilmiş kişilerin belgeleri kabul edilmektedir. Başvuru sistemine girilen bilgiler ile başvuru esnasında verilen bilgiler tutarsız ise işlem yapılmamaktadır. Her başvuru randevusu yalnızca bir vize başvurusu içindir. 

Vize merkezi, Rusya Federasyonu’na giriş vizesi almak isteyen yabancı vatandaşlara ve uyruksuz kişilere hizmet kalitesini arttırmak, vize düzenleme sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak, müracaat edenlere en rahat koşulları sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye genelinde vize merkezleri İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon şehirlerinde bulunmaktadır.

Vize merkezleri resmi olarak, konsolosluk harçları tahsilâtı dâhil olmak üzere vize başvurusu için gerekli evrakları gerçek ve (turizm acenteleri dâhil) tüzel kişilerden teslim almak, işlemek ve incelenmesi için Rusya Federasyonu konsolosluklarına göndermek, ayrıca hazır vizeleri içeren pasaportları iade etmekle yükümlüdür. Vize merkezlerinin personeli, vize başvuru formunun doldurulması, vize alımı için gerekli olan evrak paketinin hazırlanması, vize alım usulü, süresi v.b. konularında danışmanlık hizmetlerinde bulunur.

Vize verilmesi veya reddedilmesi konularında kesin karar Rusya diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları tarafından verilmektedir.

Yabancı vatandaşların, kendisi veya yakınları için vize alınması için doğrudan da Rusya diplomatik temsilciliklerine ve konsolosluklarına müracaat etme hakkı önceden randevu alınması kaydıyla saklıdır. Ayrıca diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar, vize merkezine müracaat etmeden, Rusya Federasyonu’nda bulunan yabancı diplomatik temsilciliklerin ve konsoloslukların personeli ile Rusya devlet kurumların daveti üzerine Rusya Federasyonu’na giden resmi heyet üyeleri dahil olmak üzere bulunduğu ülkenin dışişleri kurumunun talebi üzerine vize evraklarını kabul etmektedirler.

Kendi personeli ve müşterileri için (Rusya Federasyonu’na ziyaret sebebine bağlı olmaksızın) Rusya vizesi düzenleyen turizm acenteleri ve diğer aracı firmalar dahil olmak üzere diğer şirket vekuruluşlar Rusya vizesi alımı için Vize merkezlerine müracaat etmek zorundadırlar.

Vize merkezi, verdiği hizmet karşılığında kendisine ait olacak sabit servis ücreti tahsil etmektedir. Servis ücretinin, Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliklerin ve konsoloslukların aldığı konsolosluk harcı ile alakası yoktur.

Servis ücretinin tutarı, mütekabiliyet ilkesine dayanılarak 35 $ olarak belirlenmiştir.

Vize merkezinin çalışma düzeni ile ilgili şikâyetlerinizi (düşük hizmet kalitesi, uzun süre sırada bekleme, personelin yanlış davranışı v.s.) veya merkezin çalışmasını iyileştirecek önerilerinizi Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu, Park Sokak 30, Yenikapı, 07100Muratpaşa/ANTALYA adresine veya ruskonsant@yandex.ru elektronik posta adresine ulaştırabilirsiniz. Teklifiniz mutlaka incelenip cevaplandırılacaktır. 

Rusya’da oturma izni başvurusu yapma

Bir yanıt yazın