Türkiye Pakistan vatandaşlarına nasıl sığınma vermektedir. Sığınma başvurusu yapan Pakistan vatandaşlarının sığınması kabul edilir mi? Sığınma nedir? Pakitan vatandaşları Türkiye’de sığınma başvurusu yapar? Türkiye’de Sığınmacı: Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıyı ifade etmektedir.

Pakistanlıya Sığınma Vermenin Amacı Nedir?

pakistan vatandaşına sığınma

1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesine göre Türkiye’ye, Avrupa ülkelerinden gelen ve iltica talebinde bulunan yabancıları, 1951 Cenevre Sözleşmesindeki 5 kritere uyması durumunda  mülteci statüsü vererek daimi ikametine izin verdiği,  Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden gelerek Türkiye’den sığınma talebinde bulunan yabancıları Sözleşmesindeki 5 kritere uyması durumunda “Sığınmacı” statüsü vererek 3. ülkeye yerleştirilene kadar uluslararası koruma sağlayacağını vurgulamıştır.

Pakistan Vatandaşları Nereye Sığınma Başvurusu Yapar?

Türkiye’ye çeşitli sepeplele kaçak yolladan gelenlerin mülteciler mülteci stasüne alınıp alınmayacağını iligili kurumlar karar vermektedir. Pakistan vatandaşlarına sığınma başvurusu yapılabilmesi için yaşadığı ülkenin il göç idaresine başvuru yapmaları gerekmeketdir. Uluslararası koruma kanuna göre Göç İdarelerine başvuru yapılarak kayıt altına alınabilmektedir. Pakistan’lı Sığınmacılar için en iyi yöntem hukuki danışmanlık almaktır. Sığınma başvurusu yapmak isteyen Pakistan vatandaşları kaçak olduğu için göz altına alınabilirler.

Pakistanlılar için Sığınma başvurusu hakkında bilgi almak için ALO 157 yi arayabilirsiniz.

Pakistan vatandaşlarına sığınma

Bir yanıt yazın