Avusturya Oturma izni ikamet başvuru fiyatı 120 € dur. Avusturya’da oturma izni veya çalışma izni başvurusu yapacak Türk vatandaşları çeşitli vizelere tabidir. Türk Vatandaşlarına Avusturya Vizesi, Avusturya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Avusturya Vizesi Fiyatları, Avusturya Schengen vize grubuna dahil bir Schengen ülkesidir. Avusturya‘ya seyahat edecek olan yolcularımızın Seyahat sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur.  

Avusturya oturum izni ne kadar sürede çıkar?

Avusturya’da altı aydan fazla kalmak isteyen, Üçüncü Ülke Vatandaşları oturum iznine ihtiyaç duyarlar.

AEA, AB veya İsviçre vatandaşları Avusturya’da 3 aydan fazla kalmak istediklerinde, dokümantasyon başvurularınıyetkili yerel makamlarına sunmalılar.

Avusturya D vizesi nedir?, Avusturya aile birleşimi vizesi ne kadar sürede çıkar?,  Avusturya turist vizesi ne kadar sürede çıkar?, Avusturya öğrenci çalışma izni, Avusturya öğrenci oturma izni, Avusturya da ev alarak oturum izni, Avusturya oturum izni ne zaman çıkar, Avusturya oturma izni başvuru, Avusturya  ikamet izni alma, Avusturyada Türklere oturma izni, Avusturyada Türklere çalışma izni,

Kişisel durumunuza bağlı olarak oturma izinleri farklılık göstermektedir. 
Avusturya temsilciliklerine en sık yapılan başvuru örnekleri;

Bunar ve diğer oturum izinleri ile ilgili bilgilere  Avusturya hükümetinin göç platformundan ulaşabilirsiniz.

Genel olarak oturum müsaadesi için yapılacak ilk başvurular şahsen ve ikametgâhınıza bağlı olan yetkili yerel temsilcilikten  (Büyükelçilik veya Başkonsolosluk)  yapılmalı ve yurtdışından alınacak karar beklenmeli.

Harici bir Vize başvuru Merkezine, başka bir Schengen-Ülke temsilciliğine veya elçiliğine yâda Avusturya fahri konsolosluklarına başvuruda bulunmak mümkün değildir.

Avusturya temsilciliklerinden (Başkonsolosluk/Büyükelçilik) oturum müsaadesi başvuruları için randevu alınmalıdır. 

Başvuru ve randevu alımıyla alakalı tüm bilgilere ‘Nasıl başvurabilirim?’ başlığından ulaşabilirsiniz.

İlgili oturum başvurusu için sunulması gereken evrak listesi Avusturya hükümetinin göç platformundan temin edilebilir.

Avusturya Vize Ücretleri

Temsilci makama ödenecek başvuru ücretlendirmeleri:

Başvuru ücretleri

Avusturya Oturum izni başvuru fiyatı

€ 120
Altı yaşından küçük çocuklar için
oturum izni başvuruları
€   75
Oturum izninin çıkarılabilmesi için gerekli
olan tüm resmi verilerin işlemi ve
tanımlanması (yerleşim ve oturum yasası
2005 göre § 19 Paragraf 4, BGBl. I Nr. 100,
Federal yasa BGBl. I Nr. 38/2009)
€   20

Avusturya D tipi vize ücretleri

D tipi Vize Başvurusu fiyatları; 

6 yaş üstü D tipi Vize başvurusu € 150
6 yaşını doldurmamış çocuklar €  75

Sığınma veya ikincil korunma hakkı
tanılan yabancıların, altı yaş üstü olan
2005 de kararlaştırılan Sığınma ve Göç
Kanunlarının § 35 madde 5 uyarınca,
uluslararası korunma amaçlı yine 2005 de
Sığınma ve Göç kanunları § 34 1 ve 2
maddeleri uyarınca başvuruda bulunacak aile
üyeleri

€ 200

Sığınma veya ikincil korunma hakkı tanımış
olan yabancıların uluslararası korunma amaçlı
2005 yılından Sığınma ve Göç kanunları § 34
1 ve 2 kanunları uyarınca başvuruda bulunacak
6 yaş altındaki çocukları

€ 100

Vize işlem ücretinden muaf olanlar;

  • Avrupa Birliği ve Konseyin 11. Mai 2016 tarihli (EU) 2016/801 kararnamesi uyarınca seyahat edecek Üçüncü Dünya Ülke vatandaşları
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından düzenlenen seminer, konferans, spor, kültürel veya eğitim etkinliklerine katılan 18 yaş ve altındaki kişiler,
  • Yabancılar Polis Yasası 2005 § 2 Madde 4 Satır 11 ve 12 – FPG, BGBl. I Nr. 100/2005  uyarınca lehtar Üçüncü Ülke vatandaşları ve aile bireyleri

Avusturya Oturma İkamat İzni Bildirimi

Avusturya’da bir konuta taşınan her kişi, en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili resmî dairede ikametini bildirmek zorundadır.

İkametgâh Bildirimi Zorunluluğu ve bildirime ilişkin bilgilere HELP.gv.at – Registration (İngilizce) adresinden ulaşabilirsiniz.

Avusturya oturma izni gerekli belgeler?

Bir yanıt yazın