İnsani ikamet için gerekli evraklar

  1. İkamet izni başvuru formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
  2. Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi (Olmaması halinde ibraz edilmesi zorunlu değildir.) (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar.
  3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
  4. Aile Belgesi (Mümkün olması halinde talep edilecek ve konsolosluktan alınacaktır)
  5. Adli sicil kaydı ( Kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süresiniz uzun olabildiğinden başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı, mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
  6. Vatandaşı olduğu ülkenin yeminli tercümeli kimlik fotokopisi
  7. Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi
  8. İnsani ikamet izni için talep edilen belgelerde sadece yukarıda yer alan hususlar dikkate alınacak olup ortak belgeler (1) kısmına bakmayınız.

İnsani İkamet Almak İçin Evraklar nelerdir?

insani ikamet

İkamet izni başvuru formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.) Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi (Olmaması halinde ibraz edilmesi zorunlu değildir.) (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!) Aile Belgesi (Mümkün olması halinde talep edilecek ve konsolosluktan alınacaktır)

İnsani ikamet için gerekli belgeler nelerdir?

Bir yanıt yazın