İnsani ikamet için gerekli belgeler nelerdir?

İnsani ikamet için gerekli evraklar İkamet izni başvuru formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.) Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi (Olmaması halinde ibraz edilmesi zorunlu değildir.) (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören