Yabancılar Türkler ile evli olduğu zaman yinede ilk 3 yıl oturma izni başvurusu yaparak ikamet izni ile Türkiye’de kalabilirler. Oturma izni için (evli olanlar için) hangi evraklar gerekmektedir. Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların hazırlaması gereken evraklar.

Evli yabancıların oturma izni harçları

 1. Vergi dairesine harç 80 $
 2. Kart aidatı 110₺
 3. Özbekistan, Gürcistan, Kırgızistan vatandaşlarına ilk giriş vize harcı 696 ₺
Türkle evli olanların ikamet izni belgeleri

Türkle evli olanların ikamet izni belgeleri

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır) Bilgi İçin Alo 157 (YİMER)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 4. Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 5. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa pasaport veya yerine geçen belgenin kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaları)
 6. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı ise)
 7. İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı değil ise)
 8. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı belge
 9. Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 10. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
 11. Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 12. Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 13. Adli sicil kaydı [Kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
 14. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)
Türk vatandaşı ile evli yabancıların oturma izni harçları

Bir yanıt yazın