Oturma izni neden red edilmektedir?

İKAMET İZNİ RED SEBEPLERİ 6458 SAYILI KANUNDA YER ALMAKTADIR. Sınır dışı etmek üzere idari gözetim: Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, idari yükümlülükler getirilerek idari gözetimi sonlandırılanlardan bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanların sınır dışı edilinceye kadar Kanunda öngörülen süreye uygun olarak geri gönderme merkezinde tutulmasını,

İkamet İzni Reddedilme Sebepleri, Oturma İzni Neden Red Gelmektedir, Oturma izni neden red edilmektedir, İkamet İzni Reddedilme Sebepleri, neden oturumum iptal geldi

Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için tespit edilen, fiziki olarak dış çevreden ayrılmış veya böyle addedilen kara, hava, deniz ve demiryolu sınır geçiş noktalarını,

Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen yabancılar ile yine aynı kapsamda olup da sınır kapılarında uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve haklarında verilen son kararla başvuruları reddedilenler, kabul edilemez yolcu olarak işlem görür ve bu yabancılar hakkında 7/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kanunun 98 inci maddesi kapsamında çıkarılacak diğer yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılır.

Oturma İzni Neden Red Gelmektedir?

  1. İkamet izin belgelerinin eksik olması ve zamanında teslim edilmemesi halinde red edilir.
  2. Türkiye’ye girş yapmış fakat vize süresi bitmeden oturma izni randevusu almamışların başvurusu reddedilir.
  3. Oturma izni alarak bir işte çalışırken yakalanan kişilerin oturma izni olumsuz sonuçlanır.
  4. Barda veya pavyonda başka türlü işler yaparken polis tarafından yakalanan kişilerin oturma izni iptal edilir.
  5. Geçerli bir ikamet adresi vermeyenler (nüfüs müdürlüğüne adres yerleşimi için vaşvuru yapmayanlar)
  6. İkamet izninden muaf olanlar dışında, Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.
  7. Birinci fıkrada belirtilen sürelerden daha kısa kalacak yabancılar da ikamet izni başvurusunda bulunabilir.
  8. Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları valiliklere, diğer hallerde yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.
  9. İkamet izni başvuruları, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da alınabilir.
  10. Yurt dışından alınan ikamet izinleri, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.

Oturma iznim reddedildi nereden bilgi alabilirim?

Yabancı iletişim merkezi YİMER i 157 arayarak ikamet izninizin neden red geldiğini öğrenebilrisiniz. İkincisi ise İl Göç İdarelerine şahsen başvuru yaparak öğrenebilirsiniz.

İkamet İzni Reddedilme Sebepleri

Bir yanıt yazın