Oturma İzninden muaf olan yabancılar kimlerdir?

Bazı yabancı ülke vatandaşlarının oturma izni ikamet başvurusu almalarına gerek yoktur. Oturma izni almasına gerek olmayan yabancılar Her Türkiye ye gelen yabancı ikamet iznine başvuru yapmakz. Aşağıdaki yabancılar ikamet izni alma yükümlülüğünden muaftır:

İkamet İzninden muaf olan yabancılar, Oturma İzninden muaf olan yabancılar kimlerdir, Oturma izni almasına gerek olmayan yabancılar, Türkiyede oturma izni olmadan kimler kalabilir

Türkiye’de oturma izni olmadan kimler kalabilir?

 • Vize veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar.
 • Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanlar.
 • Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.
 • Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile bunların ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler.
 • Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda geçici bir süreyle görevlendirilip pasaportuna, Dışişleri Bakanlığı tarafından en fazla altı ay süreli ikamet izninden muafiyet sağlayan geçici görev şerhi tatbik edilenler.
 • Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar.
 • Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli Kayıt Belgesi veya Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi ya da Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi bulunanlar.
 • Çalışma iznine veya Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesine sahip olanlar.
 • İskân Kanunu kapsamında Göçmen Belgesi sahibi olanlar.
 • Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi olanlar.
 • Birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancılar, görevleri süresince geçerli olan, şekil ve içeriği Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca birlikte belirlenen belgeyle Türkiye’de kalırlar.
 • Birinci fıkranın (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancılardan, ikamet izninden muafiyetlerini sağlayan durumları veya Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edecekler, Kanunda düzenlenen ikamet izinlerinden birini almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği yerdeki valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.
 • Vatansızlar ve uluslararası koruma statüsü sahipleri dışında, birinci fıkrada belirtilen yabancıların Türkiye’de kalışlarına esas teşkil eden belge ve izinlerle ikamet izninden muaf olarak geçirdikleri süreler, ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil edilmez.
İkamet İzninden muaf olan yabancılar

Bir yanıt yazın