Türkçe öğrenmek için oturma izni alma

Türkçe öğrenme kursu ile Türkiye’de ikamet izni alma yöntemleri nelerdir? Türkçe öğrenme amacı ile Türkiye’de ikamet izni almak isteyen yabancılar bunu 1 yıl daha uzata bilmektedir. 3 yıl uzatma işlemlerini Türkçe öğrenme kurs belgeleri ile yapamazlar. Onun için Türkçe öğrenme amacı ile Türkiye’de bulunan yabancılar bunları dikkate alması gereklidir.

Türkçe öğrenmek isteyenlerin ikamet izni evrakları

İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Dört (4) adet fotoğraf  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne dair belge  Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge 8 / 17 o Özel sağlık sigortası

Dil Öğrenme Kursu İle Oturma İzni Alma

Türkiye’de dil kursuna giderek oturma izni almanın şartları ve evraklrı nelerdir? İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Dört (4) adet fotoğraf  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne dair belge

Türkçe öğrenme kursu için İkamet alma

Türkçe öğrenme kursu için İkamet alma” üzerine bir düşünce

Bir yanıt yazın