İkamet ili değişikliği durumunda yabancının yapması gereken işlemler nelerdir? İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancıların taşındıkları ilde ikamet etmek üzere en geç 20 iş günü içinde başvuruda bulunarak yeni bir ikamet izni almaları gerekmektedir. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izni belgesi düzenlenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz.

www.goc.gov.tr/files/files/YABANCILAR(1)(1).pdf

İkamet ili değişikliği durumunda yabancının yapması gereken işlemler nelerdir

Bir yanıt yazın