Geçerli çalışma izni olanların ayrıca ikamet izni alması gerekli midir?

Şubat 2, 2018

Geçerli çalışma izni olanların ayrıca ikamet izni alması gerekli midir? Hayır. “Çalışma izni” ve “çalışma izni muafiyet teyit belgesi” ikamet izni sayılacağından, geçerli çalışma izni olanların ayrıca ikamet izni alma zorunluğu yoktur. Çalışma izni ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi süreleri, ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında toplam süreye dâhil edilmektedir.

goc.gov.tr/files/files/YABANCILAR(1)(1).pdf