İkamet izni müracaat belgesi nedir?

Şubat 2, 2018

İkamet izni müracaat belgesi nedir? İlk kez veya süre uzatma amaçlı olarak yapılan ve idarece kabul edilen ikamet izni başvurularının ardından yabancılara müracaat ettiğine dair verilen ve harca tabi olmayan belgedir.

www.goc.gov.tr/files/files/YABANCILAR(1)(1).pdf