Yunan Vatandaşına oturma izni

Yunanistan Vatandaşı Oturma İzni, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır. Yunanistan vatandaşları AB üyesi kapsamına girmektedir. Bu vesile ile Türkiye’de oturma izni alabilirler. Yunanistan ülkesinin pasaportunu taşıyanlar Turizm Amaçlı ikamet izni alarak Türkiye’de kalabilirler. 

Türkiyede yunanlılara ikamet izni

Türkiye’de Yunan Vatandaşına İkamet Alma

Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir. Yunanlılar Türkiye’de İkamet İzni Alabilir. İnternet üzerinden alınacak randevu ile gerekli belgeler hazırlanarak randevuya gidilir. Oturma İzni Başvurusu İçin Bizi Arayabilirsiniz. +90 534 717 34 80

Türk vatandaşları Yunanistan’da nasıl kalabilir?

Schengen sistemine dahil Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden oturma ve çalışma izni hamili vatandaşlarımız, Yunanistan’dan geçişlerinde vizeden muaf tutulmaktadırlar. Bu durumdaki vatandaşlarımız turistik amaçla Yunanistan’da 3 ay kalabilme hakkına sahiptirler.

Yunanistan’ı ziyaret etmek isteyen ya da transit geçmek isteyen umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımız Yunan vize rejimine göre vizeye tabidirler. Hususi, hizmet ve diplomatik pasaport hamilleri vizeden muaftırlar. Schengen Anlaşması’na dayanan Yunan vize rejimi, havalimanlarında uçak değiştirecek, yani Yunanistan’dan transit geçecek olan umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımıza dahi vize zorunluluğu getirmektedir. Yunanistan’da meydana gelen bir kazada yakınlarına ulaşmak amacıyla vize talebinde bulunulması gibi olağanüstü haller dışında sınır kapılarında vize verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Bu itibarla, Schengen bölgesi ülkelerinde geçerli oturum izni sahibi olanlar hariç diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yaz döneminde yıllık izinlerini kullanmak üzere Yunanistan üzerinden ülkemize gidip dönecek vatandaşlarımızın, yola çıkmadan önce, ikamet ettikleri ülkelerdeki Yunanistan temsilciliklerinden “çift transit” vizelerini temin etmiş olmaları gerekmektedir. İlk vize başvurusunda pasaportun en az bir yıl geçerliliği olması şartı aranmaktadır. Müteakip başvurularda pasaportlarda aranan asgari geçerlilik süresi, vize süresinin bitiminden itibaren 6 aydır.

Yunan sınır makamları, AB ülkelerinde ikamet eden bazı vatandaşlarımızın, çocukları için oturma izni çıkartmamış olmaları nedeniyle sınır kapılarında sorun yaşadıklarını ifadeyle, vatandaşlarımızın, çocukları için çıkartacakları özel oturma izinlerini beraberlerinde bulundurmalarını veya kendi oturma izinlerine çocuklarını da kaydettirmelerini tavsiye etmektedirler.

Yunanistan Vatandaşına Türkiye’de Oturma İzni

Bir yanıt yazın