Yunanistan Vatandaşına Türkiye’de Oturma İzni

Yunan Vatandaşına oturma izni Yunanistan Vatandaşı Oturma İzni, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine