Yabancıların Türkiye’de sigortalılık durumlarınasıl işler? Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi Yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt içinde ikamet eden, ülkemiz veya başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ailesi yararlanabilir. Yabancıların genel sağlık sigortası veya çalışma izni olursa ailesi bu haklardan yararlanmaktadır.

Yabancıyım sigortamdan ailem faydalanır mı?

  • Eşleri,
  • 18 yaşını doldurmamış çocukları,
  • Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları
  • Yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
  • Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
  • Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
Yabancıların Sigortasından Çocukları faydalanır mı?

Bir yanıt yazın