Arnavutluk Vatandaşlarına Türkiye İkamet İzni, Türkiye’de kalmak isteyen Arnavutluk vatandaşları Türkiye’de ikamet alarak kalabilirler. Vize ihlali yapmadan randevu alarak Türkiye’de kalmak isteyen Arnavutluk uyruklulara 1 yıl ikamet izni verilmektedir. Arnavutluk’tan gelerek Türkiye’de kalmak isteyen kişilere oturma izni randevusu alınmaktadır… +90 534 717 34 80

Arnavutluk vatandaşına oturma izni başvurusu

Arnavut ülkesinden gelenlere ikamet izni başvuru hakkı verilir. Türkiye’de ikamet izni almak için Arvabut vtandaşlarına şu evraklar gereklidir.

  1. Oturma izni başvuru formu 3 sayfa
  2. 4 adet fotoğraf
  3. Pasaport aslı ve fotokopisi
  4. Kira kontratı veya taahhütname (noter tasdikli)
  5. Kart aidatı makbuzu (Vergi numarası alınarak vergi dairesine yatırılır)
  6. Harçlar (Vergi dairesinden yatırılır)
  7. Yabancılar için sağlık sigortası
Arnavutluk Vatandaşlarına Türkiye İkamet İzni

Arnavutluk Vatandaşlarına Türkiye İkamet İzni” üzerine bir düşünce

Bir yanıt yazın