Uluslararası koruma (sığınma) nereye yapılmaktadır?

Yabancı İletişim Merkezi YİMER’in web sitesinde bulunan bilgiye göre Uluslararası sığınma kişinin bulunduğu illerin valiliklerine yapılacaktır. Uluslararası koruma kişinin kendisi veya avukatı vasıtası ile bizzat yapılmakatdır. Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır. Başvuruların ülke içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine yapılması hâlinde, bu başvurular derhâl valiliğe bildirilir. Başvuruyla ilgili işlemler valilikçe yürütülür. Uluslararası koruma başvuruları, şahsın yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla yapılamaz.

uluslararası sığınma nereye yapılır

Uluslararası Sığınma başvurusu yapma

Uluslararası Koruma kapsamında üçüncü ülkeye yerleştirme işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte yürütülmektedir. Dosyaların sonuçlandırılması akabinde yabancılara İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

türkiye’ye sığınma talebi nasıl yapılır

türkiye’de sığınma başvurusu

İltica başvurusu nasıl yapılır

Birleşmiş Milletler sığınma talebi

Kanada sığınma talebi

İsveç sığınma talebi

Sığınma talebi kabul eden ülkeler

İltica için gecerli sebepler

Uluslararası Koruma Nasıl Yapılır?

Bir yanıt yazın