Uluslararası Koruma Nasıl Yapılır?


Uluslararası koruma (sığınma) nereye yapılmaktadır? Yabancı İletişim Merkezi YİMER’in web sitesinde bulunan bilgiye göre Uluslararası sığınma kişinin bulunduğu illerin valiliklerine yapılacaktır. Uluslararası koruma kişinin kendisi veya avukatı vasıtası ile bizzat yapılmakatdır. Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır. Başvuruların ülke içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine yapılması hâlinde, bu başvurular derhâl valiliğe bildirilir. Başvuruyla ilgili işlemler […]

Türkiye’ye sığınma talebi nasıl yapılır?


Türkiye’ye sığınma talebi nasıl yapılır? Çeşitli sebepler ile Türkiye’de kalmak isteyen; ülkesine geri gitmek istemeyen, savaş, hayati tehlike vesaire sebepler ile sığınma talebi yapılabilmektedir. Türkmenistan, Afganistan vatandaşlarına sığınma başvurusu yapılır. Türkiye; Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesini 29 Ağustos 1961 tarihinde 359 sayılı Kanunla, 1951 Sözleşmesine Ek 1967 Protokolü’nü ise 5 Ağustos 1968 tarihli Resmi […]

bitkiler hakkında bilgilerreklam