Uluslararası Koruma Nasıl Yapılır?

Uluslararası koruma (sığınma) nereye yapılmaktadır? Yabancı İletişim Merkezi YİMER’in web sitesinde bulunan bilgiye göre Uluslararası sığınma kişinin bulunduğu illerin valiliklerine yapılacaktır. Uluslararası koruma kişinin kendisi veya avukatı vasıtası ile bizzat yapılmakatdır. Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır. Başvuruların ülke içinde

Türkiye’ye sığınma talebi nasıl yapılır?

Türkiye’ye sığınma talebi nasıl yapılır? Çeşitli sebepler ile Türkiye’de kalmak isteyen; ülkesine geri gitmek istemeyen, savaş, hayati tehlike vesaire sebepler ile sığınma talebi yapılabilmektedir. Türkmenistan, Afganistan vatandaşlarına sığınma başvurusu yapılır. Türkiye; Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesini 29 Ağustos 1961