Resmi Bekarlık belgesini onaylatmak:

  • Türkmenistan Adalet Bakanlığından alınmış Resmi Bekarlık belgesinin Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış şeklinin aslı ve fotokopisi;
  • Vatandaşın dilekçesi (Konsoloslukta yazılır),
  • Vatandaşların ilgili belgelerinin (milli ve biometrik pasaportunun; geçici ikamet tezkeresinin (oturma izni); eğer daha önce evlenip boşandıysa resmi olarak boşandığına dair belge) fotokopileri,

*  Talep edilen örneklerin renkli ve A4 format kağıdında olması gerekmektedir.

Resmi Bekarlık belgesi almak için gereken belgeler:

Türkmenistan için vatandaşı doğum belgesi alma
  • Vatandaşın dilekçesi (Konsoloslukta yazılır),
  • Vatandaşların ilgili belgelerinin (milli ve biyometrik pasaportunun; geçici ikamet tezkeresinin (oturma izni); eğer daha önce evlenip boşandıysa resmi olarak boşandığına dair belge) fotokopileri,

Talep edilen örneklerin renkli ve A4 format kağıdında olması gerekmektedir.

* Dilekçe 2-3 aylık süre zarfında değerlendirilip cevap verilir.

Türkmenistan için vatandaşı doğum belgesi alma

Bir yanıt yazın