Türkiye’de Öğreciler Çalışma İzni İçin Nereye Başvurabilir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun getirdiği yeniliklerden biride kırk birinci madde ile öğrencilere çalışma hakkı verilmesidir. İlgi madde ile Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler.

Yabancı Öğrenciye Çalışma İzni

Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla çalışamaz. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar, Göç Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Adres: Hırka-i Şerif Mahallesi, 34091 Fatih/İstanbul
Telefon: (0212) 499 40 00

Çalışma saatleri:

Bugün açık · 08:00–16:00
Türkiye’de Öğreciler Çalışma İzni İçin Nereye Başvurabilir?

Bir yanıt yazın