Türkiye’de Öğreciler Çalışma İzni İçin Nereye Başvurabilir?

Türkiye’de Öğreciler Çalışma İzni İçin Nereye Başvurabilir? 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun getirdiği yeniliklerden biride kırk birinci madde ile öğrencilere çalışma hakkı verilmesidir. İlgi madde ile Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma