Suriyeliler vatandaşlık başvurusundan bulunabilirler mi? Şartları kanuna göre uygun olan Suriye vatandaşları vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Suriyelilerin vatandaşlık başvurusunu nereye yapması gerekiyor? Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Suriye vatandaşı nasıl Türk vatandaşı olur? Kanunda belirtilidiği üzere en az 3 yıl Türk vatandaşı ile evli olan veya 5 yıl çalışma izni yapanlar Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanırlar.

Suryelinin vatandalık başvurusu nereye yapılır?

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Suriyelilere vatandaşlık başvurusu nereye yapılır?

Bir yanıt yazın