Türk okul veya fakültelerinde okuyan öğrencilere ikamet izni harçsız olarak düzenlenir. Bu okullar dışında kalan konsolosluk, büyükelçilik okulları ve uluslararası okullar gibi Türk okulu sayılmayan okulların öğrencilerinden ikamet izni harcı alınır.

Öğrenci ikamet iznim var. Türk vatandaşı ile evlendim. İkamet iznimin türünü değiştirmeme gerek var mı? Şartlarını sağlıyorsam aile ikamet izni alabilir miyim?

Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancının aile ikamet izni alma koşullarının ortaya çıkması ve başvurması halinde, bu kişiye aile ikamet izni düzenlenebilir. Ayrıca öğrenci ikamet izni koşullarını taşımaya devam ettiği sürece öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlanır. Yabancı dilerse Öğrenci İkamet İzniyle de yasal kalışına devam edebilir.

Öğrenci ikamet iznimin süresi bitmeden çok önce mezun oldum. İkamet iznim devam eder mi, nasıl bir yol izlemeliyim?

Mezun olan öğrencilerin ikamet izinleri mezuniyet tarihi itibariyle kesilir ve on gün içinde yeni kalış amacına uygun ikamet izni için başvuruda bulunması gerekir. Normal eğitim süresinde mezun olamayan öğrencinin ikamet izni en fazla birer yıllık sürelerle ve azami eğitim süresini aşmayacak şekilde uzatılır.

Özel öğrencilik, açık öğretim veya uzaktan eğitim gerekçesiyle ikamet iznine başvuruda bulunmak isteyen yabancılar hangi ikamet türüne başvuruda bulunabilirler?

Özel öğrencilik, açık öğretim veya uzaktan eğitim gerekçesiyle öğrenci ikamet izni verilmez. Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir.

Öğrenci ikamet izinlerinde harç alınmakta mıdır?

Bir yanıt yazın