Geçici Koruması bulunanlar çalışma izin alabilir mi?

 2016/8375 Sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmeliği’nin4 üncü maddesi birinci fıkrasına göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz. Ayrıca anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesi birinci fıkrasına göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için Bakanlığa (ÇSGB) başvuruda bulunabilirler.
kaynak ve ayrıntılı bilgi için : http://yimer.gov.tr/sss_tr.html
Geçici Koruma altında bulunanlar çalışma izin başvurusunda bulunabilir mi?

Bir yanıt yazın