Geçici Koruma altında bulunanlar çalışma izin başvurusunda bulunabilir mi?

Geçici Koruması bulunanlar çalışma izin alabilir mi?  2016/8375 Sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmeliği’nin4 üncü maddesi birinci fıkrasına göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz. Ayrıca anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesi birinci