Fransa’da mülteci başvurusu yapılabilmesi için şartlarınızın ugun olması gerekir. Fransa kabul edeceği sığınmacı veya mültecileri kendi yasal düzenlemeleri ile belirlemiştir. Yabancıların Fransa’da mülteci ve sığınmacı olarak başvuru yapabilmeleri şu şekilde olacaktır. Fransa sığınma kabul ediyor mu? Şartlarınızın uygun olması halinde Fransa’ya mülteci / sığınma başvurusu yapılabilir. Fransa’ya müllteci olarak başvuru yapmak istiyorum? şartları nelerdir?

Fransa’ya kimler mülteci olarak başvurabilir?

Mülteci statüsü size üç ana temele dayanarak tanınır:
Mülteci sıfatı: İle ilgili 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre sözleşmesine göre mülteci sıfatı, “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal kategoriye ait olması ya da siyasi fikirleri nedeniyle (…) ezileceğinden korkarak uyruğuna sahip olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkeden koruma talep edemeyen ya da söz konusu korku nedeniyle talep etmek istemeyen” herkese tanınır;
“Anayasal” sığınmanın kökeni 1946 anayasasının giriş kısmının 4cü fıkrasıdır. Mülteci sıfatı, “Özgürlük için yürüttüğü etkinlik nedeniyle ezilen” herkese tanınır;
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin görevi (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés – HCR) : HCR tarafından ana sözleşmesinin 6 ve 7ci maddelerine göre mülteci olarak tanındıysanız.

İkincil koruma, mülteci sıfatının tanınması için gerekli koşulları yerine getirmeyen fakat ülkesinde aşağıdaki ciddi zararlardan birine uğrama tehlikesi bulunan herkese verilir. Bu zararlar,

fransa'da kaçak göçmenlere mujde, fransa'da kağıtsızlar 2021, fransa'da oturum alma haklari,
 1. İdam cezası veya infaz;
 2. İşkence veya insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ya da ceza;
 3. Söz konusu kişinin bir sivil olması durumunda kişisel durumlarına veya iç ya da uluslararası bir çatışma nedeniyle kendisine ya da hayatına karşı ciddi bir tehdit nedeniyle kişilere yayılabilen şiddet olayları.
 4. Vatansız sıfatı ile ilgili 28 Eylül 1954 tarihli New York sözleşmesi uyarınca, vatansız sıfatı “Yasaları uyarınca hiçbir ülkenin vatandaşı olarak kabul etmediği herkese” tanınabilir. Bu sıfat yukarıda belirtilen diğer iki koruma şeklinden farkıdır ve Sığınma Başvurusu işlemine tabi değildir. Bu nedenle mülki amirliğe değil, doğrudan Fransa Mülteci ve Vatansızları Koruma Ofisine (Office Français de Protection des réfugiés et Apatrides – OPFRA) başvurmanız gerekir.

Fransa’ya sığınma başvurusu nasıl yapılır?

Fransa nezdinde bir sığınma başvurunda bulunmak için, öncelikle “Sığınma Başvurusunda Bulunanlar için İlk Karşılama Merkezine (Structure de premier accueil des demandeurs d’asile – SPADA)”, Burada size sığınma işlemi ile ilgili bilgi verilir ve sığınma başvurusunda bulunanlar konusunda bölgesel olarak yetkili tek gişe randevusu verilir.
Tek gişenin görevi iltica başvurunuzu kayda geçirmek, sizinle ilgili işlemi belirlemek, kırılganlığınızı değerlendirmek ve size, belirli koşullar altında, konaklama, iltica başvurusu sahibi ödentisi. Fransa’da sığınma şartları >>

İltica başvurunuzun incelenmesinin Fransa’nın sorumluluğunda olması durumunda başvurunuzun normal ya da hızlandırılmış yöntemle incelenmesi OFPRA’nın yetkisindedir. Hızlandırılmış yöntemde OFPRA incelemesinin süresi kısaltılır. Bu süre normal olarak 15 gün olup garantiler her iki durumda da aynıdır.

Başvurunuz,

 • Uyruğunda olduğunuz köken ülkenizin güvenli olarak kabul edilen bir ülke olması (bu ülkelerin listesi mülki amirlikte veya OFPRA’nın internet sitesinde görülebilir);
 • İlk iltica talebinizin kesin olarak reddedilmiş olması ve talebinizin yeniden incelenmesini istemeniz durumunda talebiniz otomatik olarak tek gişede hızlandırılmış yöntemden yararlanır.
  Başvurunuz aşağıdaki durumlarda tek gişeden hızlandırılmış yöntemden yararlanır:
 • Parmak izlerinizin alınmasını reddederseniz;
 • Sahte belge vererek, sahte bilgiler vererek ya da bazı bilgileri gizleyerek yetkilileri yanıltmaya teşebbüs ederseniz;
 • Farklı kimlikler kullanarak birçok başvuruda bulunursanız;
 • Fransa’ya giriş yaptığınız tarihten itibaren sığınma başvurusu yapmakta geciktiyseniz (90 gün ve Guyana’da 60 gün);
 • Sığınma talebiniz sadece bir uzaklaştırma kararına karşı ise;
 • Bulunmanız kamu düzenine, kamu güvenliğine ya da Devlet güvenliğine karşı ciddi bir tehdit oluşturuyorsa, tek gişeden hızlandırılmış yöntem uygulanır.
  OFPRA, başvurunun kamu düzeni ile ilgili nedenlerle hızlandırılmış yönteme alındığı durumlar dışında hızlandırılmış yönteme alınmış bir başvuruyu normal yönteme dönüştürmeye yetkilidir.
  Sığınma talebinizin hızlandırılmış yönteme alınmış olması durumunda size birkaç nüsha halinde bir Bilgi notu verilir. Bir nüshanın başvurunuz yapıldığı zaman OFPRA’ya, bir nüshanın ise OFPRA kararına itiraz etmeniz durumunda Ulusal Sığınma Hakkı Mahkemesi (Cour nationale du droit d’asile – CNDA)’ya iletilmesi gerekir.

Fransa’da ikametgah belgesi nasıl alınır?

1 Ocak 2019 tarihinden sonra kaydedilen sığınma başvuruları için ikametgâh aşağıdaki yollardan biri ile kanıtlanır: – İltica başvurunda bulunanlar için bir karşılama merkezinde veya sığınma başvurunda bulunanlar için başka bir sabit tesiste (konaklama tesisleri bu kapsamın dışındadır) ağırlanmanız ve bir ikametgâh belgesi ibraz etmeniz durumunda; – Mülkiyeti size ait olan veya kiracısı olduğunuz bir konutta ikamet etmeniz ya da birlikte yaşadığınız kişi/çocuğunuz/ana baba kuşağından bir ferde ait olan ya da bunlardan biri tarafından kiralanan bir konutta ikamet etmeniz ve bir ikametgâh belgesi ibraz etmeniz durumunda. – Diğer durumlarda bu amaçla hazırlanan bir ilk karşılama tesisinde mukim olmanız ve bir ikametgâh belgesi ibraz etmeniz gereklidir (Bkz. 2.1). 1 Ocak 2019 tarihinden önce kaydedilen sığınma başvuruları için yukarıda belirtilen yöntemlerden birini kullanabilir ya da üçüncü bir kişinin yanında ikamet edebilirsiniz.

Fransa sığınma başvurusu ne zaman belli olur?

Sığınma talebinizin sorumluluğunun Fransa’da olması durumunda, söz konusu başvuru Ulusal Sığınma Hakkı Mahkemesinin hukuki denetimi altında Fransa Mülteci ve Vatansızları Koruma Ofisi tarafından incelenir. Sığınma başvurusunu kaydettirdiğiniz zaman size bir iltica talep formu verilir. Bu formu doldurup Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisine (OFPRA) ileterek incelenmesini ve bir karar verilmesini sağlamakla yükümlüsünüz.
Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisi (OFPRA) tarafından verilen olumsuz kararlara karşı Ulusal Sığınma Hakkı Mahkemesi (Cour nationale du droit d’asile – CNDA) nezdinde itiraz edilebilir (Bkz 3.2. Sığınma başvurusunun Ulusal Sığınma Hakkı Mahkemesi tarafından incelenmesi).

Dosyanız tamamlandığında sığınma başvurusu teyidinin verilmesini izleyen en geç 21 ci gün (yeniden açma başvurusu durumunda 8ci gün – Bkz. 3.3. Kapatılmış bir iltica başvurusunun yeniden açılması, İltica başvurusunun kabul edilemezliği veya kapatılması – Bkz. 3.4 Yeniden inceleme) sonunda göndermelisiniz.

Fransa’ya mülteci başvurusu nasıl yapılır?

Fransa’ya mülteci başvurusu nasıl yapılır?” üzerine bir düşünce

Bir yanıt yazın