Almanya’da hızlı ikamet izni alma anlamına gelir. Almanya ikamet yasası 81a için bir nebze hızlandırılmış oturma izni denebilir. Almanya dışından vafıslı işçi alımlarında işlemlerin hızlı ilerlemesi için uygulanan bir yasadır. Almanya’nın yaş ortalaması yüksek olduğu için kendi ülkesinin dışından gerek işinin ehli eleman temini gerekse açacağı belirli kurslara katılım sağlayarak istihdamı amaçlamaktadır. Almanya ikamet yasası 81a

Almanya ikamet yasası 81a nedir?


Almanya ikamet Yasası 81a
Almanya’nın iş gücü alt yapısı için ihtiyaç duyulan vize işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını içeren bir yasa olarak bilinir. Nitelikli vasıflı işçilerin kısa sürede Almanya’ya gelmesini kapsamaktadır. Almanya ikamet yasası 81a hızlandırılmış vize prosedürü olarak bilinmektedir. Daha fazla bilgi için Almanya Konsolosluklarından bilgi alabilirsiniz.

1’inci fıkra hükmü, itiraz işlemlerinde aynı şekilde uygulanır. Yabancı, 1’inci fıkrada belirtilen yükümlülükleri, bu Kanuna göre önemli hak ve yükümlülükleri, özellikle 44a, 48, 49 ve 81’inci maddelerden doğan yükümlülükleri ve 11’inci maddenin 1’inci fıkrası 3’üncü cümlesine göre dilekçe verme imkânı ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Süre verilmesi halinde, süreye uyulmamasının doğuracağı sonuçlar hakkında dikkati çekilir.

Almanya ikamet yasası 81a

Bu Kanuna ve diğer kanunlarda yer alan yabancılar hukukuna ilişkin hükümlere göre alınacak tedbirlerin hazırlanması ve uygulanması için gerekli olması halinde yabancıya, yetkili daireye ve vatandaşı olduğu tahmin edilen ülkenin temsilciliklerine bizzat müracaat etmesi ve seyahat edip edemeyeceğinin tespiti için tıbbi muayene yaptırması talimatı verilebilir. Yabancının 1’inci cümle uyarınca verilen bir talimata riayet etmemesi halinde bunun, zor kullanılmak suretiyle yerine getirilmesi sağlanabilir. Federal Polis Kanunu’nun 40’ıncı maddesi, 1’inci ve 2’nci fıkraları, 41’inci maddesi, 42’nci maddesinin 1’inci fıkrası 1’inci ve 3’üncü cümleleri aynı şekilde uygulanır. Bu Kanuna, ltica şlemleri Kanunu’na veya bu Kanunların uygulanması için çıkarılan düzenlemeler tek tip formüler örneğine göre adına bir belge tanzim edilmesi gereken bir yabancı, talep edilmesi durumunda 1. 99’uncu maddenin 1’inci fıkrasının 13 no’lu hükmüne göre çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen güncel bir fotoğraf ibraz etmek veya böyle bir fotoğrafın çekilmesine izin vermek ve 2. parmak izinin alınmasına izin vermek zorundadır. Fotoğraf ve parmak izleri 1’inci cümle hükmünce düzenlenen belgeye yerleştirilebilir ve yetkili daireler tarafından kimlik bilgilerinin muhafazası ve ileri bir tarihte tespiti için değerlendirilebilir ve kullanılabilirler.

Almanya ikamet (oturma izni) yasası 81a

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Telefon Et
İletişim
WhatsApp
bitkiler hakkında bilgiler internet reklamı