yabancılara çalışma izni kaç para

800 ₺ ye çalışma izni başvurusu yapmaktayız. Çalışma izni işleriniz için şimdi bizi arayabilirsiniz. yabancıların Türkiye’de çalışması iki türlü olmaktadır. 1- Ev hizmetleri 2- iş yerinde çalışma.

yabancılara çalışma izni kaç para

Ev Hizmetlerinden Yabancı Çalıştırma İzni:

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların
çalışma izni alması gerekmektedir.
Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi (Öğrenim amacı
hariç) sahibi olan yabancıların işverenleri Bakanlığımıza on-line Çalışma izni başvurusu yapabilir.
Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine
giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans
numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak
Bakanlığımıza on-line Çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.
Başvuruya başlamadan önce aşağıdaki belge ve bilgilerin elinizde hazır bulunması
gerekmektedir.
1. Yabancı şahıs adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet
tezkeresi. (Yurtiçi başvurularda )
-Eğer başvuru yurtdışından yapılmışsa yabancıya T.C. dış temsilciliğinden verilen 2012-
asdfg123-2507 (yıl-8haneli kod-gün ay) şeklinde 16 haneli bir referans numarası.
2. Yabancı şahsa ait Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda
yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
4. Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet
tezkeresi sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir. Aşağıdaki link ’ten sorgulanabilir.)
Önemli : Lütfen başvuruya başlamadan önce yabancı şahsın Doğum yılı ve İkamet tezkere
numarası (İkamet tezkeresinin 1’inci sayfasında yer alır) ile Yabancı T.C. Kimlik Numarasını
sorgulayınız. Çıkacak ekranda yabancının kimlik bilgilerinde orijinal pasaportundaki bilgilere
göre hata/farklılık tespit ederseniz, başvuru yapmadan önce ilgili Emniyet makamına müracaat
ederek bilgilerin düzeltilmesini sağlayınız.
adresinde
mevcuttur.)
6. İşverene ait Ticaret sicil gazetesi, vergi kayıtları ve diğer gerekli evrak.
7. İşveren kişiye veya kişi veya kurum adına başvuruyu yapacak şahsa ait E-devlet şifresi (PTT
merkez şubelerinden edinebilmektedir.)
8. İşveren kişi adına E-mail adresi. (İnternetten bir çok siteden ücretsiz olarak temin edilebilir.)
9. Başvurunun işveren adına başka bir şahsın e-devlet şifresi ile yapılması halinde, kişinin bu
konuda yetkilendirildiğine dair vekaletname gereklidir.
NOT : Başvuruya başlamadan önce yukarıda belirtilen dokümanların bir tarayıcı vasıtasıyla .pdf
uzantılı taranarak bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir
yabancılara çalışma izni kaç para

Bir yanıt yazın