Geçici koruma sağlanan yabancılar dahil çalışma izni olmaksızın Türkiye’de hiçbir yabancı çalışamaz.

Dikkat: İlgili Yasa ve Yönetmelikler Açısından

 • Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınır dışı işlemleri Emniyet makamlarınca yürütülür.

Dikkat: İşveren ve İş Çevresi Açısından

 • Sigortasız çalışmak;
  • Kayıt dışı dolayısıyla sigortasız çalışan yabancı işgücü, herhangi bir iş kazası ve/veya hastalık durumunda sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaktadır.
 • Elverişsiz çalışma koşulları;
  • Kayıt dışı yabancı işgücü, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından uygun olmayan şart ve koşullarda çalışmak durumunda kalabilmekte, iş kazaları ve/veya hastalıklarıyla karşı karşıya kalma riskleri artmaktadır.
 • Uzun çalışma saatleri;
  • Yasaların belirttiği çalışma saatlerinden çok daha uzun sürelerde çalışmak zorunda kalmak, kayıt dışı yabancıların sıklıkla karşılaştıkları bir olumsuzluktur.
 • Düşük ücretle çalışmak;
  • Kayıt dışı çalışan yabancı işgücü, Bakanlık tarafından belirlenen ücret üzerinden değil işverenin sunduğu ücret üzerinden çalıştırılabilmektedir.
 • Ücretini gecikerek almak ya da hiç alamamak;
  • Kayıt dışı çalışan yabancı işgücü bazen birkaç aylık emek karşılığını düzensiz olarak  almakta bazen de hiç alamamaktadır.
 • Devamlılığı olmayan işlerde çalışmak zorunluluğu;
  • İşverenin, yabancı işgücüne ihtiyaç duyduğu dönemde, talep ettiği sürede çalıştırması, işi bittiğinde çıkarması ya da uyguladığı olumsuz tutum/davranışlar nedeniyle işgücünün, işi bırakması kayıt dışı çalışmanın olası sonuçlarındandır.
 • Kadınlara özel durumlar;
  • Kayıt dışı çalışan kadın yabancılar, her türlü istismara açık olarak, korunmasız ve güven duygusundan uzak çalışma şartlarına maruz kalabilmektedir. Sarkıntılık, mobbing, cinsel taciz ve benzeri sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında kayıtsız olmaları nedeni ile şikayet mekanizmasını başlatamamakta ve mağduriyetlerini kendi içlerinde, sessizce yaşamak zorunda kalabilmektedirler.  Ayrıca gebelik ya da doğum sonrası dönemde, yasaların sağladığı/sunduğu şartlardan yararlanamamaktadırlar.
 • Pasaporta el konulması;
  • İşveren tarafından, düzensiz yabancı işgücünün pasaportuna el konulduğunda kişi, kimlik tespiti dahil pek çok konuda dezavantajlı duruma düşmektedir.
 • Hak aramada yaşanan güçlükler;
  • Kayıt dışı çalışan yabancılar, hem yasalar hem de insani boyutta yaşanan tüm ihlaller için geçerli olmak üzere herhangi bir yetkili merciiye başvuramamakta, bu nedenle söz konusu mağduriyetlerin getirdiği güçlükleri yaşamak zorunda kalmaktadırlar.

ÇALIŞMA İZNİNİZ OLMADAN ÇALIŞMAYIN…

kaynak: www.csgb.gov.tr/uigm/contents/uyarilar/calisma-izni-olmayan-yabanci-isgucu

Detaylı bilgi için 170