Yabancı öğrencilerin ikamet izni başvuruları kazandığı üniversite tarafından yapılır. Üniversite tarafından ikamet izni başvurusu yapılan öğrenci 356 TL lik harçlarını vergi dairelerine yatırır. Ayrıca yabancı öğrenciler yabancılara özel sağlık sigortası kestirmelidir. Diğer istenen belgeler üniversite tarafından kendilerine verilecektir. Üniversite kazanarak Türkiye’de oturma izni almak isteyen öğrenciler ülkemize giriş yapandan sonra kazandığı üniversiteye giderek işlemlerini başlatmalıdır.

Yabancı Öğrenciler İçin İkamet Başvurusu

Türkiye’de öğrenim görecek öğrenciler için istenen belgeler aşağıdaki gibidir. Türkiye’de öğrenci oturma izni almak için zamanında başvuru yapmanız gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni başvurusu üniversitenize danışarak Göç İdaresi web sitesi üzerinden yapılır. Yabancı öğrenciler için istenen diğer evraklar aşağıdaki gibidir. Güncel evrak listesi okulunuz tarafından size bildirilecektir.

  1. Öğrenci İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
  2. Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
  3. Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
  4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
  5. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge 5 / 12 Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.) Uzatma süresinin kapsayan özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (imzalı ve kaşeli) örneğini koyunuz.)
  6. – Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (eimzalı/imzalı, mühürlü/kaşeli belge)

Türkiye’de eğitim için oturma izni nasıl alınır?

Türkiye'de Öğrenim Görmek İçin İkamet İzni Nasıl Alınır?

Öğrenci vizesi alarak eğitim vizesi ile ülkemize gelen öğrenciler kazandığı üniversiteye giderek oturma izni için başvuru ve başvuru evraklarını hazırlamak zorundadır. Vize süreniz bitmeden okulunuza kayıt yaptırın ve ikamet izni öğrenci oturma izni başvuru işlemlerinizi başlatın. DETAYLI BİLGİ İÇİN ALO 157 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Türkiye’de öğrenci ikamet izni için başvuru sürenize azami dikkat ediniz.

Yabancı Öğrenciler İçin İkamet Başvurusu

Bir yanıt yazın