Ülkemize turizm amaçlı veya farklı şekilllerde giriş yapan yabancıların oturma – ikamet izni randevusu almaları gerekir. Bu randevu sonrasında ikamet izni belgelerini hazırlayıp dosya halinde göç idaresine sunar. belgeleri ve başvurusu onaylanan yabancıya bir kimlik gönderilir. Gönderilen kimlik üzerinde kişinin kişisel bilgileri yer alır. Bu kimliğe “yabancı kimlik kartı” denir.

Bir başka değişle yabancı kimlik kartı; Vize veya vize muafiyeti sonunda Türkiye’de daha fazla kalmak isteyen yabancılara yetkili Göç İdaresi tarafından verilen oturma izni belgesidir. Bu kimlik ile Türkiye’de bir çok kişilen işlerinizin yapılmasında kullanılmaktadır.

Türkiye’ye gelerek resmi başvuru yapan yabancıların ikamet izni onaylandığı anda adreslerine gönderilen yabancı kimlik kartını yanlarından ayırmamaları gerekmektedir.

Yabancı kimlik kartı ne demek?

Bir yanıt yazın