Yabancı birine çalışma izni yapmak için güncel belgeleri resmi web sitelerinden mutlaka kontrol ediniz. Yabancıları Türkiye’de çalıştırmak için çeşitli prosedürler vardır. Türkiye’de ev işlerinde veya işyerinde bir yabancıyı işe almak ve çalışma izni yapmak için neler yapılmalıdır. Örnek verecek olursak en işlerinde yabancı çalıştırmak yani çalışma izni almak için az evrak gerekir lakin yabancı birini işyerinde çalıştırmak için daha fazla evrak hazırlanmalı. Ev işlerinde yabancı yardımcı ve bakıcı çalıştırmak için gereken evraklar işveren için şu şekildedir;

Yatılı yabancı bakıcı çalıştırmak için gerekli evraklar

Yabancı ülke vatandaşlarına ev işyerinden veya işyerinde çalışma izni yapılması için 2023 yılı itibari ile yabancının ikamet izninin süresinin bitmesine en az 6 ay kalmalıdır.

 1. Elektronik İmza
 2. Belirli süreli iş sözleşmesi
 3. Kimlik fotokopisi
 4. Adres yerleşim belgesi
 5. Hane halkı gelir beyanı
 6. Bakılacak kişinin kimliği (ayrı evde yaşıyor ise adres yerleşim yeri belgesi)
 7. Çocuğa bakacak ise çocuğun kimlik fotokopisi

2023 yabancı çalışma izni; Ev hizmetleri için çalışma izni yapılacak olan yabancının hazırlayacağı evrakları ise; İkamet kimliği, Pasaport fotokopisi, 1 tane resim, adres yerleşim yeri belgesi ile kişisel bilgileri gereklidir. Evde çalıştırılacak yabancının sığınması var ise yine aynı belgeler talep edilmektedir.

Yabancı vatandaşları çalıştırmak için gerekli evraklar nelerdir?

Yabancılara işyerinde çalışma izni için gereken evraklar

İşyerinize uygun bir yabancı eleman istihdam sağlamak etmek için aşağıdaki evrakların ve belgelerin hazır olduğundan emin olunuz. Güncel bilgiler için Aile ve Çalışma Bakanlığı müşteri hizmetleri aranarak bilgi alınabilir.

 • Vergi levhası
 • Ödenmiş sermaye en az 200 bin dolar
 • Son 6 aylık faaliyet belgesi
 • Oda kaydı
 • Ticaret sicil gazetesi
 • 6 aylık gelir gider tablosu
 • En az 5 Türk SKG olma zorunluluğu
 • Belirli süreli iş sözleşmesi
 • Elektronik imza
 • 16 hanesi SGK numarası

Yabancının işyerinde çalışma izni yapabilmesi için ikamet izni ve sığınması olması gereklidir. Yukarıdaki şartları taşıyan işletmeler ve Bakanlığın istediği güncel evraklara sahip olan işletmeler yabancılara çalışma izni yapabilir. Yabancılara çalışma izni başvurusu için 2023 yılında istenen güncel evraklar için 170 nolu telefon aranarak bilgi alınabilir. Yabancılara çalışma izni yapılabilmesi için yabancı ülke vatandaşı sığınmacı değil ise en az 6 aylık pasaportunun olması ve ikamet izni süresinin bitmemiş olması gerekir. Türkiye’de kaçak olan yabancılara çalışma izni yapılamaz.

Yabancı Çalışma İzni Eğitim Sektörü:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir belge (Ön İzin Belgesi)

Yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname”

Yabancı Çalışma İzni Ev Hizmetleri:

Ev hizmetlerinde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara çalışma izni verilmemektedir.

Yabancı Çalışma İzni Sağlık Sektörü:

Sağlık Bakanlığına bağlı özel sağlık kurumlarında görev alacak yabancı sağlık meslek mensupları için, görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir Ön İzin Belgesi, Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak çevrimiçi gönderilecektir.

Yabancı istihdam edecek özel sağlık kurumları için, İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Faaliyet İzin Belgesi.

Yabancı Çalışma İzni Turizm Sektörü:

Turizm işletme belgesi bulunan işyerlerinde istihdam edilecek yabancılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi, belgeli işletme değil ise Ticaret odasından alınmış Faaliyet Belgesi, Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak çevrimiçi gönderilecektir.

Yabancı Çalışma İzni Eğlence Sektörü:

Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Bonservis (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak çevrimiçi gönderilecektir.)

Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen İş Sözleşmesi, (İşveren ve yabancının ıslak imzaların bulunduğu iş sözleşmesi elektronik başvuru esnasında taranılarak çevrimiçi olarak gönderilecektir.)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Belgesi,

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar 2023

Bir yanıt yazın