Türkmenlere turizm amaçlı oturma izni

İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Dört (4) adet fotoğraf  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge  Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname  Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi 5 / 17 o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası

Türkmenlere turizm amaçlı oturma izni

Bir yanıt yazın