Türk vatandaşlığından çıkmak için ne yapılmalı?, Vatandaşlıktan hangi kurum çıkarır?, TC vatandaşlığından çıkmak ne kadar sürer?, Bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına kim karar verir?, Vatandasliktan çıkarma yetkisi kime aittir, Türk vatandaşlığını kaybetme kararını kim verir?, Vatandaşlıktan çıkma işlemleri ne kadar sürer?, Vatandaşlıktan çıkarılan nereye gidiyor?, Türk vatandaşlığından çık mak istiyorum, Türk vatandaşlığından nasıl çıkarım, Türk vatandaşı olmak istemiyorum, Türk vatandaşlığı çıkma başvurusu nereye yapılır? Türk vatandaşlığından çıkmak için ne gereklidir; Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak. Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak. Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

İzin alarak Türk vatandaşlığından nasıl çıkılır?

  • İsteği belirten form dilekçe. (Web sitemiz ya da başvuru makamlarından temin edilebilmektedir.)
  • Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına dair belgenin ya da o ülke vatandaşlığına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi.
  • ​Ayrıca, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre, çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

Türk Vatandaşlığından İzin Alarak Çıkmak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Türk vatandaşlığından çıkmak için nereye başvurulur?

Kişilerin bizzat kendilerinin, yurt dışında; dış temsilciliklerimize, yurt içinde; valilik (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri) müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Türk Vatandaşlkığından Çıktım Çocuklarım Ne Olacak?; Anne veya babadan birinin yabancı olması halinde çocuk, Türk Vatandaşlığını kaybeden anne veya babanın talebinin bulunması halinde ebeveyne bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeder. Anne veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuk, Türk Vatandaşlığını kaybeden anne veya babanın talebinin bulunması halinde ebeveyne bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeder. Türk Vatandaşlığını kaybeden annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu annesinin talebinin bulunması halinde, annesine bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeder. Türk Vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk Vatandaşlığını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılır.

Çocuklarımda Türk Vatandaşlığından Çıkması İçin Ne Yapmalıyım?

Anne veya babadan birisinin Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda talepte bulunması (başvuru formunda belirtmesi) ve diğer eşin de muvafakat etmesi kaydıyla çocuk, Türk Vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunan anne veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeder. Muvafakat edilmemesi durumunda hâkim kararına göre işlem yapılır.

Tarafıma Türk Vatandaşlığından çıkma izni kararı verilmesi

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası “Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk Vatandaşlığı kaybedilir. Türk Vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.” hükmündedir.Yukarıda açıkça belirtilen Kanun hükümlerine göre, Türk Vatandaşlığından çıkma izni verilmesi, Türk Vatandaşlığının kaybedildiği ya da kaybedileceği anlamına gelmez. Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinin teslim alınması halinde Türk Vatandaşlığı kaybedilir.

Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi nereden teslim alınır?

Çıkma belgesi, Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunulan makamdan, imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir. Bakanlıkça Türk Vatandaşlığından çıkma izni verilenlere ait çıkma belgeleri ilgililerin başvuru makamlarına gönderilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.

Suçlu Olanlar Türk Vatandaşlığından Çıkabilir mİ?

İlgililerin aranma nedeninin ilgili makamlarca kayıtlardan düşülmesinin sağlanması halinde; ilgilinin yeniden Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk Vatandaşlığı Cumhurbaşkanı kararı ile kaybettirilebilir.

Askerlik Yapmayan Türk Vatandaşlığından Çıkabilir Mi?

İlgililerin aranma nedeninin ilgili makamlarca kayıtlardan düşülmesinin sağlanması halinde; ilgilinin yeniden Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk Vatandaşlığı Cumhurbaşkanı kararı ile kaybettirilebilir.

Türk vatandaşlığından çıkmak için nereye başvurulur?

Türk vatandaşlığından çıkmak için nereye başvurulur?” üzerine 2 düşünce

Bir cevap yazın