Türk vatandaşları Romanya’ya gitmek için vizeye tabidir. Romanya’ya gitmek oturma izni almak isteyen Türk vatandaşlarının öncelikle Romanya vizesine başvuru yapmakları gerekmektedir. Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının Romanya’ya gelmeleri için vize almaları gerekmektedir. Resmi pasaport (diplomatik, hususi ve hizmet) hamili Türk vatandaşlarının Romanya’ya yapacakları 180 gün içindeki 90 günlük turistik ziyaretlerinde ise, vize almalarına gerek bulunmamaktadır Romen makamlarının vize için talep ettiği belgeler hakkındaki bilgilere Romanya’nınAnkara Büyükelçiliği ya da İstanbul ve İzmir’deki Başkonsolosluklarının web sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Romanya Vatandaşlarına Oturma İzni

Türkiye’ye gelen Romanya vatandaşlarına Turizm amaçlı ikamet izni verilmektedir. Romanya vatandaşları Göç İdaresinden randevu alarak oturma izni başvurusu yapabilir. Oturma izni için Romanya vatandaşlarından istenen evraklar; 4 foto, adres beyanı, harçlar, yabancılara özel sağlık sigortası vb. Romanya vatandaşına Türkiye’de ikamet izni verilmeketdir.

Romanya’da oturma izni almak için vize başvurusu

Ankara Büyükelçiliği internet adresi: http://ankara.mae.ro/tr

İstanbul Başkonsolosluğu: http://istanbul.mae.ro/tr

İzmir Başkonsolosluğu: http://izmir.mae.ro/tr

Öte yandan, Avrupa Birliği veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma izni sahibi Türk vatandaşları, 1 Şubat 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, vizeden muaf olarak Romanya’ya giriş yapabilmekte ve son 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla ülkede kalabilmektedir. Durumları yukarıda sayılan koşullara uymayan vatandaşlarımız Romanya’ya turistik amaçla seyahat etmek istedikleri takdirde, mutlaka Romanya’nın kendilerine en yakın dış temsilciliğinden giriş vizesi almak durumundadırlar. Sınır kapısında vize alınması mümkün değildir.

romanyada oturma izni başvurusu

Romanya’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize fiyatları

 • C Tipi kısa süreli Vize : 60 Euro
 • D Tipi uzun süreli Vize : 120 Euro

Romanya Vize Başvuru Telefonları

0090 212 358 05 15 voice-mail

0090 212 358 05 35 vize prosedürleri hakkında bilgi almak için 9.00 – 15.00 saatleri arasında arayabilirsiniz,

Veya istanbul.vize@mae.ro email adresini kullanarak veya http://www.eviza.ro web portaline erişim yaparak bilgi edinebilirsiniz.

Faks no: 0090 212 358 05 18

                 0090 212 358 05 19

Romanya kısa süreli oturum vizeleri

C TİPİ KISA SÜRELİ OTURUM VİZESİ C/TU TurizmC/VV Ziyaret          Romanya vatandaşları veya oturma izni olan yabancı vatandaşlarınaC/A    Ticari- Sözleşmeler, iş görüşmeleri- Makinelerin kurulması, çalıştırılması, satılan malların denetilmesi- Personelin eğitilmesi- Romanya şirketine Ortak veya hissedar olmak amacıyla başvuran kişilerC/TR    Nakliye            Mal veya yolcu taşımacılığıC/SP    Spor faaliyetleri            Spor faaliyetlerine katılmaC/ZA Kültürel, bilimsel, insani faaliyetler, kısa süreli tıbbi tedavi veya diğer faaliyetler  

 1. Turizm – C/TU
 1. Başvuru şahsen kişi tarafından yapılır.
 2. En az 6 kişilik gruptan oluşan seyahatler için, geziyi düzenleyen, organize eden ve seyahat paketini sağlayan turizm acentası, yetkili temsilcisi aracılığı ile yapılabilir. Bu durumda, turizm acentası Başkonsolosluğa şirketin evraklarını ve seyahat güzergahını ibraz edecektir.
 1. Ziyaret – C/VV
 2. Başvuru sadece şahsen kişi tarafından yapılır.
 1. Ticari – C/A
 1. Başvuru kişi tarafından yapılır.
 2. Vize başvurusu, aynı firmada çalışan ve şirket tarafından vekil edilen bir temsilci tarafından da yapılabilir.
 1. Nakliye – C/TR

a. Başvuru kişi tarafından yapılmalıdır.b. Vize başvurusu aynı firmada çalışan ve şirket tarafından vekil edilen bir temsilci tarafından da yapılabilir.c. Vize başvurusu, işverenden vekaletname alındığı taktirde, farkli bir nakliay şirketi tarafından da yapılabilir. 

 1. Spor faaliyetleri – C/SP
 1. Başvuru kişi tarafından yapılmalıdırç
 2. Vize başvurusu, spor klubünde veya federasyonda çalışan vekaletnamesi olan bir kişi tarafından da yapılabilir.
 1. Kültürel, bilimsel, insani faaliyetler, kısa süreli tıbbi tedavi veya diğer faaliyetler – C/ZA
 1. Başvuru kişi tarafından yapılır.
 2. Başvuru, gönderen kurum tarafından, temsilci aracılığıyla da yapılır.

  Vize başvurusunda bulunmak için gerekli evraklar ? C Tipi kısa süreli oturum vizesi 

 1. Turizm

a. Konaklamaya ilişkin kesin rezervasyon ispatı veya seyahat güzergahıb. Gidiş-dönüş seyahat biletinin rezervasyonu veya seyahat aracının kayıt evrakları (sürücü belgesi, aracın yeşil kartı, aracın ruhsatı)c. Uluslararası seyahat sağlık sigortasıd. Gezi süresince geçinme imkanının ispatıe. Mevcut maddi durumun veya mesleki ipatıf. Konsolos, durumu değerlendirirken, ev evrak talep edebilir.g. GENEL ŞARTLAR 

 1. Ziyaret

a. Davet eden kişiden, konaklama ve geçindirme, yurda dönüş masraflarını karşılama garantisini veren, noter tasdikli davetiye. Davetiyeye ek olarak, davet eden kişinin kimlik fotokopisi ile davet edilen kişinin Romanya’da kaldığı süredeki konaklamaya ilişkin evin tapu senedi fotokopisi veya kiralık sözleşmesib. Gidiş-dönüş seyahat biletinin rezervasyonu veya seyahat aracının evrak kayıtları (sürücü belgesi, aracın ruhsatı ile yeşil kartı)c. Uluslararası seyahat sağlık sigortasıd. Gezi süresince geçinme imkanının ispatıe. Konaklama ispatı (otel rezervasyonu, tapu senedi veya kiralık kontratı)f. Çalıştığı işyerinin veya maddi durumumun ispatıg. Akraba ilişkisini ispat eden Tam Tekmil Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneğih.  Konsolos, durumu değerlendirirken, ev evrak talep edebilir.i. GENEL ŞARTLAR 

 1. Ticari
 1. Kamu kuruluşu veya bir firmadan, yurda dönüş masraflarını karşılama garantisini veren, davetiye
 2. Gidiş-dönüş seyahat biletinin rezervasyonu veya seyahat aracının evrak kayıtları (sürücü belgesi, aracın ruhsatı ile yeşil kartı)
 3. Uluslararası seyahat sağlık sigortası
 4. Gezi süresince geçinme imkanının ispatı
 5. Konaklama ispatı
 6. Çalıştığı işyerinin veya maddi durumumun ispatı
 7. * İlgili Türk yetkili otorite tarafından düzenlenen Referans Mektubu (1-5 yıllık oturum vizesini talep edenler için)
 8. Türk firmasının resmi evrakları, bunlara ek olarak, vize talebinde bulunan şirketin ek yazısı ile birlikte
 9. SGK prim ödeme belgesi
 10. Konsolos, durumu değerlendirirken, ev evrak talep edebilir.
 11. GENEL ŞARTLAR

 4. Nakliyea. Şirketten şoförlük mesleğini ispatlayan yazıb. Nakliye firmasının belgeleri:- Mal veya yolcu taşıma resmi yetki belgesi- Ticaret Odası’ndan Faaliyet ve Sicil Kayıt Belgeleri- C2 belgesi (ihracat müsaadesi)c. CMR (aslı)d. Yurtdışı seyahat sağlık sigortasıe. Sürücü belgesi, aracın ruhsatı ve yeşil kartıf. SGK prim ödeme belgesi     g. Konsolos, durumu değerlendirirken, ev evrak talep edebilir.     h. GENEL ŞARTLAR 1.    Spor faaliyetleri

 1. Davet eden kuruluştan (federasyon, spor kulubü) konaklama ve seyahat sağlık sigortası masraflarını karşılayacağına dair resmi davetiye
 2. Yabancı spor heyetin resmi listesi (kişilerin görevleri belirtilmek suretiyle)
 3. Bağlı olduğu federasyon veya spor kulübünden belge
 4. Konsolos, durumu değerlendirirken, ev evrak talep edebilir.
 5. GENEL ŞARTLAR

 2. Kültürel, bilimsel, insani faaliyetler, kısa süreli tıbbi tedavi ve diğer aktivitelera. Gideceği kuruluşun davetiyesib. Gidiş-dönüş seyahat biletinin rezervasyonu veya seyahat aracının evrak kayıtları (sürücü belgesi, aracın ruhsatı ile yeşil kartı)c. Gezi süresince geçinme imkanının ispatıd. Uluslararası seyahat sağlık sigortasıe. Konaklama ispatıf. Konsolos, durumu değerlendirirken, ev evrak talep edebilir.g. GENEL ŞARTLAR  GENEL ŞARTLAR:– Vize dosyası aşağıdakileri kapsayacaktır:

 • Vize başvuru formu
 • a. A,B,C tipi vizesi için
 • b. D tipi vizesi için

– ¾ ebatında vesikalık ikişer fotoğraf- Pasportun ilk sayfasının fotokopisi (kimlik bilgilerini içeren sayfa)- Vize harcının ödendiğine dair ispat.- Seyahat sağlık sigortası

 • 30.000 Avro’ya kadar sigorta bedeli
 • Kapsama alanı: Romanya, Avrupa, AB, Eorld Wide.

– Geçinme araçlarının ispatı:* Meblağ: her kalış günü için 50 Avro, ancak minimum 500 Avro- Evraklar:a. Maaş bordrosu/belgesi, emeklilik kartı, toplam gelir ile ilgili vergi beyannamesi, banka hesap cüzdanın ekstresi veya diğer muhtelif evraklarb. Gerekli para miktarının var olduğuna dair ve tüm sorumluluklarının bilincinde olduğunu gösteren beyannamec. Banka hesap cüzdanı ekstresi (son 3 aya ait)d. Gelirini kanıtlayan belge (son 3 aya ait).- Konaklama koşullarının temin edildiğinin ispatı: – Romanya’da bulunan bir konaklama ünitesi tarafından kesin rezervasyonu- Konut sıfatını taşıyan bir gayrimenkul tapu senedi- konutun kiralık sözleşmesi- Otomobil sürücülerine eşlik eden ve onlarla seyahat eden kimselerin (yardımcı personel) sürücü belgesi, yeşil kartı ve ruhsat belgelerini göstermemektedir.- Mesleki veya şu andaki durum ispatı. *ÇALIŞANLAR:a. işveren tarafından düzenlenen ve gidişini teyitleyen yazıb. SGK sosyal sigortasının ödenmesi ile ilgili belge. *ÇİFTÇİLER:a. Ziraat Odası tarafından tanzim edilen çiftçilik faaliyetini ispatlayan sertifika veya belge *İŞVEREN veya ÖZEL ŞİRKET SAHİBİ:a. Şirketin Ticaret Odası’na tescilli kaydıb. Vergi Lehvası fotokopisic. İşveren tarafından gerekli harç veya verginin ödendiğine dair belge. *EMEKLİLER:a. Emekli maaşının ispatı *ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ:a. Üniversite öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi. *Tek ebeveyn ile beraber seyahat eden REŞİT OLMAYAN ÇOCUK:a. Diğer ebeveyn tarafından imzalanan noter tasdikli muvafakatname. DİKKAT!Romanya vizesinin alınması Romanya topraklarına giriş garantisini de sağlamıyor.

ABC  vize formu

Türk Vatandaşları Romanya’da nasıl oturma izni alır?

Bir yanıt yazın