Türk Vatandaşıyla Evli Olanlar oturma izni

Yabancı ülke vatandaşı Türk vatandaşı ile evlendikten sonra da ikamet izni almaları gerekmektedir. Türk vatandaşı ile evli olanların hazırlayacağı evrakların tamamı aşağıda verilmiştir. Türk ile evli olanlar ikamet izni almak için e ikamet üzerinden randevu almaları gerekmektedir.

Aile ikamet izni ilk başvuru

Kendisinden;  İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Dört (4) adet fotoğraf  Evli olduklarını gösterir belge

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)  Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge  Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): 10 / 17 o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge o Özel sağlık sigortası  Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)  Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Aile ikamet izni uzatma

Uzatma başvurusu Kendisinden;  İkamet İzni Başvuru Formu  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi  Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı  İki (2) adet fotoğraf  Evli olduklarını gösterir belge Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)  Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi  Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge  Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası  Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)  Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Türk Vatandaşıyla Evli Olanlara ikamet izni

Türk Vatandaşıyla Evli Olanlara ikamet izni” üzerine bir düşünce

  • Ekim 12, 2020, 9:10 pm
    Kalıcı bağlantı

    Biz başvuru yaparken evimz adresini yazdık fakat o evden çıkmamız gerektiği için çıktık
    Şimdi de başvuruda farklı belgelerde de farklı olacak ne yapmalıyım?

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir