Oturma izni hakkında bilgiler

Türkiye’de turizm amaçlı ikamet izni başvurusu yaparak kısa dönem 1 yıl ikamet / oturma izni alabilirsiniz. Oturma izni alabilmekniz için Türkiye’ye normal yollardan girmiş olmanız gerekmektedir. Oturma izni almak için Pasaport ve Kişisel bilgiler yeterli olmaktadır.

Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni

En fazla bir yıl süre için verilen kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyrukluların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

Oturma izni hakkında bilgiler

 Oturma İzni İlk Başvuru

 1. Oturma izni başvuru formu
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 3. Dört adet vesikalık fotoğraf
 4. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge
 6. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)
 7. Özel sağlık sigortası

 Oturma izni için Uzatma Başvurusu

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı**
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. 

 Uzun dönem oturma izni ilk başvuru

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Adli sicil kaydı
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

Uzun dönem uzatma başvurusu yapma

Süresiz verilir, uzatılmaz.

Oturma izinleriyle ilgili detaylı bilgi:

www.goc.gov.tr

kaynak:

invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/ investorsguide/comingtoturkey/ Pages/ HowToGetAResidencePermit.aspx

Oturma izni hakkında bilgi

Bir yanıt yazın