Official passport holders are exempt from visa for 90 days. Ordinary passport holders are subject to a visa. Ordinary passport holders are subject to a visa. It is compulsory to obtain a residence permit for tourist visits over 90 days. Indeed, Turkey’s foreign representative where the duration of the visa issued shall not exceed 90 days. If the invitation letter is submitted for the tourist visa applications received, the inviting person must include the Turkish ID number, identity, name of the invitee, residence address, contact number, duration and purpose of stay, kinship with the applicant.

The applicant is required to have sufficient or regular opportunities. Example B: In order to enter Turkey having a visa with 30 days “duration of stay”, foreigners should hold a travel document valid at least for an additional 60 days which totals to 90 days (30 days + 60 days) of validity at the time of entrance.”

Oman Residance Permit

In accordance with the article 7.1b of “the Law on Foreigners and International Protection” no.6458, foreigners wishing to enter Turkey should carry a travel document (passport) with an expiration date at least 60 days beyond the “duration of stay” of their visa, e-Visa, visa exemption, or residence permit. Example A: In order to enter Turkey having a visa with 90 days “duration of stay”, foreigners should hold a travel document valid at least for an additional 60 days which totals to 150 days (90 days + 60 days) of validity at the time of entrance.

Umman’dan Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Oman Turkey How to Get a Tourist Visa

Resmi pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.  90 günü aşkın turistik ziyaretler için oturum izni alınması zorunludur. Esasen, Türkiye dış temsilciliklerince verilen vizelerin süresi de 90 günü aşamaz.  

Alınan Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, kimliği, davetli ismi, oturma adresi, iletişim numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Eğer ki, davet eden taraf bir kurum ise, vergi bilgileri talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin söz konusu davet mektubunda, davetlinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğu kendine ait olmak üzere masraflarını karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkâna sahip olması şartı aranmaktadır. 

Oman Turkey How to Get a Tourist Visa?

Bir yanıt yazın