Kısa dönem ikamet izninin reddi

Aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:

  1. Kanunun 32 nci maddesinde aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması.
  2. İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi.
  3. Zorunlu kamu hizmeti, görev, eğitim veya sağlık nedenleri haricinde son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalınması.
  4. Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması.
  5. İkamet izni başvurusunun reddi, iptali veya uzatılmaması kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.
Kısa dönem ikamet izninin reddi, iptali veya uzatılmaması

Bir yanıt yazın